Föräldrar

Goda råd till läsning med ditt barn:
Du kan göra läsningen och inlärningen ännu roligare och mer givande för ditt barn genom att följa råden vi har sammanställt nedan:

  1. Läs lite varje dag. Det är bättre att läsa lite varje dag än att läsa jättemycket en gång i månaden.
  2. Gör övningar som passar barnets nivå. Det är bättre att komma helt igenom 120 ord än att stava sig igenom en svår text.
  3. Ta ansvar för ditt barns läsning. Det är bättre att göra läsningen till en daglig aktivitet än att starta från början varje gång det ska läsas.
  4. Delta i barnets läsning och intressera dig för det som läses. Om läsningen är en bra upplevelse så får barnen en egen lust att fortsätta läsa själva. 
  5. Beröm ditt barn när det går bra och undvik att rätta för mycket. Lusten ska vara drivkraften.

När du använder våra appar:
Det är viktigt att komma ihåg att inlärningsappar bara att ett tillägg till den dagliga läsningen och inte kan ersätta skrivböcker och läsövningar från undervisningen i skolan. Det är en variationsmöjlighet och vi rekommenderar att de används 10 minuter om dagen hemma eller i skolan.

Minitutors syn på inlärning:
När Minitutor bestämmer sig för att utveckla en ny app så utgår hela processen från att inlärningen står i fokus. Den underhållande delen är ett verktyg för att motivera och främja inlärningen. Vår syn är också att inlärningsappar och spel inte kan ersätta den traditionella undervisningen, utan kan användas som ett hjälpverktyg som kan utvidga barnets horisont på sätt som traditionell inlärning inte nödvändigtvis kan.

De inlärningsmässiga aspekterna i Minitutors spel har utvecklats i samarbete med lärare och pedagoger som har erfarenhet av kommunikation till barn och ungdomar. I Minitutor delar vi vår samarbetspartners, Time2learn, vision om att utveckla, utmana och vända inlärningsmönster. Därför utvecklas våra appar utifrån väl underbyggda överväganden om hur de kan täcka de olika inlärningsämnena som är viktigast för barnets utveckling.

De inlärningsämnen vi huvudsakligen arbetar med är:

  • Språklig uppmärksamhet
  • Ljudning (att läsa och stava med hjälp av bokstävernas ljud)
  • Automatisering (att se ord så många gånger att man kommer ihåg ordbilden)
  • Skrivning
  • Läsförståelse