Knäck Läskoden

Seriös språkapp för förskoleundervisning
Syftet med ”Knäck läskoden” är att träna på sådant som man har nytta av när man ska lära sig läsa: bokstävernas form, skrivriktning och ljud. Detta är grunden i läsningen. Genom denna träning lär sig barnen något viktigt: att bokstäverna representerar ljud som tillsammans bildar ord som har betydelse.


Komplement till skrivböcker och lästräning
Använd appen tio minuter åt gången, antingen hemma tillsammans med ditt barn eller i skolan som variation till den tidiga lästräningen. Förskolebarn som är nyfikna på bokstäverna kommer också tycka att appen är spännande.


Språkljud (fonem) i stället för bokstavsnamn
Barn lär sig ofta vad bokstäverna heter i stället för hur de låter. Det gör att de fokuserar på något som de faktiskt inte kan använda sig av i läsningen, och som de sedan ofta måste släppa när de börjar skolan och ska lära sig läsa med hjälp av ljud. Faktum är att barnen inte har någon glädje av bokstävernas namn när de börjar läsa. I ”Knäck läskoden” används därför enbart språkljuden.


Dyslektiker
Just på grund av förhållningssätt till lärande bygger på ljud, ”Knäck Läskoden” är också särskilt intressant för dyslektiker och personer med lässvårigheter, som du kan fokusera på ljud istället bokstäver.


120 vanligaste orden som ordbilder
Tyvärr är det inte alla svenska ord som uttalas som de stavas (t.ex. ”mig”, ”gick”, ”igen”). Många av de 120 vanligaste orden stavas inte alls som de låter. Därför är det till stor hjälp för barnen att lära sig de här orden som ordbilder. Då behöver de inte lägga energi på att ljuda sig fram, utan det räcker med att de känner igen ordet – precis som de känner igen sitt eget namn eller ett stort gult M som betyder McDonalds. I ”Knäck läskoden” tränas därför de 120 orden som ordbilder.


Stora bokstäver för dem som redan kan
Många barn lär sig de stora bokstäverna (versalerna) först. Naturligtvis ska de lära sig dem också, men inte förrän de redan kan de ”små”. Skälet är att det är enklare att förhålla sig till en skriftbild för varje ljud i stället för två. Och om barnen först lär sig de små bokstäverna kan de dessutom känna igen bokstäverna i böcker de sedan ska läsa.

---

Appens innehåll har utvecklats av språklärare och specialpedagoger. Den skiljer sig från andra läsappar genom att fokus ligger på bokstävernas ljud och genom att barnen själva ska skriva bokstäverna på skärmen med rätt skrivriktning.

Kort sagt: En pedagogiska Utbildningsspel för barn. Lär dig stava med Knäck läskoden.

Målgrupp
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 8. 10
 9. 11
 10. 12
 11. 13
 12. 14
Kategori
 • Lästräning
 • Bokstavsljud
 • Vanliga ord
Enheter
 • Tablet
 • Smartphone
Nedladdning